Website ที่เกี่ยวข้อง
Website ที่เกี่ยวข้อง
http://worldprothai.siam2web.com

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บทความที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์อันดี


องค์ ประกอบสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีคือการแนะนำตนเอง  เป็นสิ่งจำเป็นนะครับ  การที่เราจะรู้จักคนอื่นคือคุณต้องบอกว่าคุณเป็นใครก่อน  จากนั้นความสัมพันธ์ถึงจะเกิดขึ้นมาได้  หลังจากความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วคุณก็แสดงถึงศักยภาพความเป็นมืออาชีพของ คุณเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นได้

การ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นก็สามารถทำได้ในสังคมออนไลน์  เช่นมีเว็บไซต์  เป็นของตนเองและเนื้อหาภายในนั้น  ไม่ควรเกี่ยวของกับการขาย หรือโอกาสทางธุรกิจแอบแฝง  เพราะจะเป็นการสร้างความอึดอัด  บทความในนั้นควรจะเป็นการแก้ปัญหา  หรือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  ในการทำเช่นนี้เองจะทำให้ท่านสามารถสร้างรายชื่อกลุ่มคนที่สนใจในตัวคุณขึ้น มาได้  นอกจากเว็บไซต์แล้ว ช่องทางอื่นๆก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook  Youtube  Twitter  Hi5  เป็นต้น 

ข้อ ควรระวังในการสร้างความสัมพันธ์นั้นผมอยากจะเน้นเรื่องการแอบแฝงสิ่งอื่นที่ นอกเหนือจากการสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาให้กับเขาเพราะ  นั่นจะทำให้ท่านอาจเสียเพื่อนในเครือข่ายไปในที่สุด  เพราะคุณกำลังจะเข้าไปในวงจรเดิมๆที่คนเหล่าต้องนั้นหนีมา 

เมื่อ เราสร้างความสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาได้เข้าใช้ในเว็บไซต์ของคุณและต่อไปเขาก็ จะมาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในเว็บไซต์คุณและลงทะเบียนกับคุณ  คุณเองก็สามารถที่จะติดต่อกับเขาได้เพราะนั่นหมายถึงเขาอนุญาตที่จะให้เรา ติดต่อกับเขาได้แล้ว  อาจจะฟังดูง่ายนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาและความใส่ใจอย่างมากในการสร้างความ สัมพันธ์   แต่ผลลัพธ์มันก็มหาศาลเช่นกัน

เรา ควรการสร้างความสัมพันธ์อันดีนั้นไว้นะครับ บางทีคนที่เขามาที่เว็บไซต์คุณและได้ดูบทความที่คุณคอยแก้ปัญหาและช่วยเหลือ เขา  ไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้เขามาร่วมเครือข่ายโดยไม่ต้องเปลืองแรง  และอีกอย่างคนเหล่านั้นเขามีทักษะที่สูงกว่าคนที่ไม่เคยทำระบบนี้มาก่อนแน่ นอนครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น